ค้นหา
รูปภาพ Perla Villa

Perla Villaพัทยาตะวันออก

Development Code: DH011331
ชื่อโครงการ: Perla Villa

Perla Villa is not just a residence; it’s a statement of elegance and exclusivity. Nestled in the vibrant heart of the Mabprachan community, this private oasis offers a unique blend of luxury and tranquility.

With only 6 units available, each villa is crafted to perfection, providing a serene escape with top-notch amenities like a swimming pool, BBQ area, and spacious living areas. Whether you seek the excitement of city life or the peaceful retreat of a private villa, Perla Villa is your gateway to the best of both worlds.

PRIME LOCATION
Nestled at the famous Mabprachan Lake, Perla Villa offers unparalleled access to city landmarks and beautiful beaches. Experience the best of Pattaya, right at your doorstep.

PRIVATE OASIS
Escape to your private haven at Perla Villa. Designed for tranquility, our villas provide a serene and relaxing environment where you can unwind in peace.

EXCLUSIVE RESIDENCES

With only 6 units available, Perla Villa offers an intimate and personalized living experience. Discover the epitome of exclusivity in a community that values privacy and elegance.

EXCEPTIONAL FACILITIES
Perla Villa is more than a home; it's a lifestyle. With amenities like a swimming pool, BBQ area, spacious bedrooms, and ample parking, we've created a space that caters to your every need.

Please contact a member of Gecko Properties helpful team to learn more about this excellent Thailand project for sale and the surrounding area

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง

  • ใกล้กับสนามกอล์ฟ
  • ใกล้โรงพยาบาลนานาชาติ
  • ใกล้โรงเรียนนานาชาติ
  • ใกล้ สวนสาธารณะ
  • ใกล้ ตลาด
  • ชานเมือง

Inquiry Form

ติดต่อเรา

*
*
*
*

ที่ตั้ง

รายชื่อในโครงการ