ค้นหา

Hotels For Sale

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 7

พัทยากลาง

ขาย ¥ 2,027,378

 • 16 ห้องนอน
 • 17 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 300 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 192 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย ¥ 2,896,254

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 480 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 96 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย ¥ 4,247,840

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 380 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 600 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย ¥ 12,550,436

 • 48 Bedrooms
 • 48 Bathrooms
 • ขนาดพื้นที่ 2500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 1600 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

ขาย ¥ 19,115,279

 • 77 ห้องนอน
 • 80 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 4600 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 6644 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

เซ็นทารา อเวนิว เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท

พัทยากลาง

ขาย ¥ 50,201,743

 • 96 ห้องนอน
 • 96 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 3998 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 860 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย ¥ 61,786,760

 • 96 ห้องนอน
 • 96 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 6000 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 4300 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์