ค้นหา

Hotels For Sale

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 8

พัทยากลาง

ขาย ¥ 3,035,837

 • 12 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 480 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 96 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย ¥ 4,452,561

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 380 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 600 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย ¥ 13,155,295

 • 48 ห้องนอน
 • 48 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 2,500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 1,600 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย ¥ 17,203,078

 • 39 ห้องนอน
 • ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 1,600 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 1,852 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

ขาย ¥ 19,226,970

 • 77 ห้องนอน
 • 80 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 4,600 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 6,644 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย ¥ 32,382,265

 • 51 ห้องนอน
 • 51 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 3,500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 622 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์