ค้นหา

Hotels For Sale

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 4

พัทยากลาง

ขาย £ 322,521

 • 12 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 480 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 96 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย £ 473,031

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 380 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 600 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย £ 3,440,224

 • 51 ห้องนอน
 • 51 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 3,500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 622 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย £ 6,880,448

 • 96 ห้องนอน
 • 96 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 6,000 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 4,300 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์