ค้นหา

Hotels For Sale

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 8

พัทยากลาง

ขาย $ 297,117

 • 16 ห้องนอน
 • 17 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 300 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 192 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย $ 424,453

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 480 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 96 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย $ 622,531

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 380 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 600 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย $ 1,839,296

 • 48 ห้องนอน
 • 48 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 2,500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 1,600 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

ขาย $ 2,688,202

 • 77 ห้องนอน
 • 80 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 4,600 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 6,644 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย $ 4,527,499

 • 51 ห้องนอน
 • 51 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 3,500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 622 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์