ค้นหา

Hotels For Sale

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 5

พัทยากลาง

ขาย €404174.64

 • 12 ห้องนอน
 • 6 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 480 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 96 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย €592789.47

 • 14 ห้องนอน
 • 14 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 380 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 600 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาใต้

ขาย €2290322.96

 • 39 ห้องนอน
 • ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 1,600 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 1,852 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย €4311196.16

 • 51 ห้องนอน
 • 51 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 3,500 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 622 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

ขาย €8622392.32

 • 96 ห้องนอน
 • 96 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 6,000 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 4,300 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์