ค้นหา
GKP - C010727
พระตำหนัก คอนโดมิเนี่ยม สำหรับขาย C010727
ขาย: HK$ 19,149,184
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727
รูปภาพ 3 ห้องนอน คอนโดมิเนี่ยม in Sky Residences พระตำหนัก C010727

รายละเอียด

 • คอนโดมิเนี่ยม
 • พระตำหนัก
 • สำหรับขาย
 • เฟอร์นิเจอร์ครบ
 • 3 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 305 sqm
 • ต่างชาติ กรรมสิทธิ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • วิว
  • วิวเมือง
  • วิวเกาะ
  • วิวพาโนรามา
  • วิวทะเล
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ระเบียง
  • พื้นที่ปิ้งย่างบาร์บีคิว
  • Dishwasher
  • ห้องน้ำในตัว
  • ห้องความบันเทิง
  • ครัวยุโรป
  • จากุซซี่
  • ออฟฟิศ
  • เตาอบ
  • เลี้ยงสัตว์ได้
  • สระว่ายน้ำส่วนตัว
  • ห้องเก็บของ
  • ระเบียง
  • ซักรีด
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • เครื่องปรับอากาศ
  • เคเบิ้ลทีวี
  • Fiber Optic Internet
  • ระบบน้ำร้อน/เย็น
 • ประเภทห้อง
  • สองชั้น
  • ห้องหัวมุม
  • ดูเพล็กซ์ เพนต์เฮาส์
  • บนชั้นสูง

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนรวม

 • รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
 • รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
 • ใกล้ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • ใกล้ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล
 • ใกล้ตัวเมือง
 • ใกล้กับสนามกอล์ฟ
 • ใกล้โรงพยาบาลนานาชาติ
 • ใกล้ สวนสาธารณะ
 • ใกล้ ตลาด
 • ใกล้ สวนน้ำ
 • ลานจอดรถ
 • ใกล้ชายหาด
 • ยิม
 • สระว่ายน้ำส่วนกลาง
 • ร้านอาหาร

โครงการ

Picture of Sky Residences
Sky Residences เป็นโครงการใหม่เอี่ยมที่ตั้งอยู่ในบริเวณโคซี่บีชของพระตำหนักและแล้วเสร็จในปลายปี 2559 .ด้วยตำแหน่งที่ดีเยี่ยมและสูง 35 ชั้น โครงการนี้นำเสนอทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวพัทยา เกาะล้าน และพื้นที่โดยรอบ

คำบรรยาย

Print this property

ขายคอนโดเพนท์เฮาส์ที่ The Sky Residences ในพระตำหนัก ขอแนะนำ The Sky Residences (เดิมชื่อ Amari Residences) ตั้งอยู่ในพื้นที่พระตำหนักที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงของพัทยา

สถานที่ให้บริการที่โดดเด่นแห่งนี้มีเพนต์เฮาส์คอนโดที่โดดเด่นอย่างแท้จริงซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อมอบพื้นที่ความบันเทิงที่สนุกสนานแปลกใหม่สำหรับผู้ที่แสวงหาวิถีชีวิตแบบวีไอพี

ด้วยพื้นที่ 305 ตร.ม. เพนต์เฮาส์นี้มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำเต็มรูปแบบ และ 2 ห้องน้ำครึ่ง ตลอดจนการอัปเกรดที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมระดับ 5 ดาวตลอดทั้งหลัง เพลิดเพลินกับวิวมหาสมุทรและเมืองแบบ 270 องศาอันน่าทึ่ง สระว่ายน้ำอุ่นขนาดเต็ม และสนามมินิกอล์ฟบนชั้นดาดฟ้าที่ไม่เหมือนใครและบาร์ที่เพิ่มพื้นที่ที่ไม่มีชื่อเพิ่มเติมอีกกว่า 200 ตร.ม.

ระเบียงหลักคือโอเอซิสที่แท้จริง ประกอบด้วยสระน้ำอุ่นขนาด 27 ตารางเมตร อ่างจากุซซี่สำหรับ 2 คนพร้อมเครื่องพ่นไอน้ำ 16 เครื่องและมอเตอร์ 3 เครื่องแยกจากกัน เตียงนอนเล่นลอยน้ำพร้อมน้ำตกเรืองแสง RGB และงานศิลปะกระเบื้องสระว่ายน้ำโดยศิลปินกระเบื้อง 3 มิติชื่อดัง Robert Vogland เพลิดเพลินกับการกรองน้ำเค็มด้วยคลอรีนในตัว ไม้ไผ่ที่ผ่านการบำบัดและหญ้าเทียมระดับพรีเมียม ทีวีฉายภาพ HD กลางแจ้งขนาด 4 เมตร โซฟาหวายสั่งทำพิเศษด้วยผ้า Sunbrella และโต๊ะกาแฟสั่งทำพิเศษพร้อมที่วางถังไวน์ และไฟ RGB อัจฉริยะและระบบลำโพงกลางแจ้ง คุณสมบัติอาเกตนำเข้าของแท้แบบเรืองแสงบนห้องอาบน้ำกลางแจ้งและใต้ทีวีช่วยเพิ่มสัมผัสแห่งความหรูหรา

ภายในเพนต์เฮาส์ที่น่าทึ่งนี้ คุณจะพบกับการอัปเกรดที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมระดับ 5 ดาวมากมายนับไม่ถ้วนตลอด พื้นที่รับประทานอาหาร/บาร์เหมาะสำหรับการให้ความบันเทิงแก่แขก โดยมีโต๊ะอาหารทรงกลมสั่งทำพิเศษพร้อมปลั๊กไฟในตัว บาร์พร้อมเคาน์เตอร์หินแกรนิต หินอาเกตเรืองแสง และไฟ RGB ใต้ขวดแต่ละขวดที่มีมากกว่า 30 ขวด ตู้แช่ไวน์และเครื่องดื่มแยกเป็นสัดส่วน ตู้เย็น และมู่ลี่ไฟฟ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฮม

ห้องครัวมีอุปกรณ์เครื่องใช้ซีเมนส์ระดับแนวหน้า รวมถึงเตาอบพร้อมระบบไอน้ำ พิซซ่า ไมโครเวฟ และเครื่องขจัดน้ำออก เตาย่างลาวา เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟในตัวแบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ และ เครื่องล้างจาน. เพลิดเพลินกับตู้เย็น Samsung ที่มีเครื่องทำน้ำ/น้ำแข็งในตัว ท่อดูดอากาศ Franke แบบเกาะพร้อมไฟดาวน์ไลท์ เคาน์เตอร์หินแกรนิตและ backsplash หินอาเกตแท้พร้อมไฟแบ็คไลท์

ห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่แห่งความบันเทิงขั้นสูงสุด มีทีวีโปรเจ็กเตอร์ UHD ระยะฉายสั้นพิเศษขนาด 100 นิ้วและจอมอเตอร์ สมาร์ททีวี Samsung ขนาด 82 นิ้วพร้อมระบบแสง Govee และหน้าต่างกระจกไร้กรอบแบบกำหนดเองทั่วทั้งห้อง มู่ลี่และม่านปรับแสงในบ้านอัจฉริยะ ม่านบังแดดบนหน้าต่างเพื่อการจัดการพลังงาน และโซฟาโมดูลาร์สั่งทำพิเศษพร้อมเมมโมรีโฟมช่วยเติมเต็มพื้นที่ เพลิดเพลินกับโต๊ะพูลพร้อมตัวเลือกท็อปสักหลาดและปิงปองแบบกำหนดเอง และไฟสระน้ำแบบกำหนดเอง ตู้ปลาน้ำเค็มขนาด 550 แกลลอน (สองด้าน) พร้อมเสียงระฆังและนกหวีด วีดาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำพร้อมระบบออนไลน์ เครื่องเล่นแบบอินเทอร์แอคทีฟ เครื่องพินบอล โต๊ะแม่เหล็ก RGB ไฟ Lifx และไฟดิสโก้ปาร์ตี้ทั่วบริเวณ และระเบียงพร้อมโซฟา นี่คือจุดบันเทิงที่ดีที่สุดในเมือง!

แขกของคุณจะหลงรักห้องนอนตู้ปลา โอเอซิสสุดหรูที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน เมื่อคุณก้าวเข้าไปข้างใน คุณจะสังเกตเห็นได้ทันทีถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการตกแต่งระดับไฮเอนด์ที่ทำให้พื้นที่นี้โดดเด่นอย่างแท้จริง ยืดเหยียดบนเตียงยางพาราระดับพรีเมียมขนาด 10 ฟุต (เตียงควีนไซส์) และเมมโมรีโฟม แล้วเพลิดเพลินไปกับการแสดงจากเอฟเฟกต์พิเศษบนเพดานเมฆและแสงไฟ RGB

ห้องนอนใหญ่เป็นสถานที่พักผ่อนอย่างแท้จริง มีทีวีจอโค้ง Samsung 79 นิ้ว ผนังปูกระเบื้อง 3 มิติ เฟอร์นิเจอร์สั่งทำพร้อมตู้เย็นขนาดเล็ก เตียงขนาด 10 ฟุต (ดับเบิ้ลควีน) แบบกำหนดเองพร้อมหัวเตียงประดับไฟ RGB โซฟากระสอบแสนสบายระดับพรีเมียม , หน้าต่างกระจกไร้กรอบสั่งทำพิเศษทั้งบาน , ม่านบังแสงสำหรับหน้าต่างเพื่อการจัดการพลังงาน และระเบียง ห้องน้ำหลักมีตู้เสื้อผ้าแบบกำหนดเอง อ่างจากุซซี่สำหรับ 4 คนพร้อมช่องเติมน้ำ 3 ช่อง ฮีตเตอร์ ไฟ RGB และคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเอง โถสุขภัณฑ์ในตัวอัตโนมัติ Roca ทีวีกระจก ฝักบัวเรนชาวเวอร์คู่ Mr. Steam ตู้อบไอน้ำนำเข้าพร้อมอโรมาเธอราพีและแสงสร้างบรรยากาศ

ห้องนอนสำหรับแขกในเพนต์เฮาส์ที่โดดเด่นนี้น่าประทับใจไม่น้อย มอบพื้นที่หรูหราและสะดวกสบายสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายของแขก เตียงขนาดคิงไซส์แบบลอยได้พร้อมหัวเตียงแบบมีไฟพื้นหลังเป็นงานศิลปะอย่างแท้จริง เพิ่มความสง่างามและความซับซ้อนให้กับห้อง ทีวี Samsung Curved ขนาด 65 นิ้ว มอบประสบการณ์การรับชมที่ชวนดื่มด่ำ สมบูรณ์แบบสำหรับการชมภาพยนตร์ยามค่ำคืนหรือชมรายการโปรดของคุณ นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าถึงระเบียงส่วนตัวที่มองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของเมืองและมหาสมุทร ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีพื้นที่เก็บของกว้างขวาง ในขณะที่แสงไฟ RGB สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าดึงดูดใจ อ่างน้ำเต็มรูปแบบพร้อมอ่างอาบน้ำและฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน มอบประสบการณ์สปาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนและคืนความกระปรี้กระเปร่า โดยรวมแล้ว ห้องนอนแขกเป็นพื้นที่พิเศษอย่างแท้จริง สร้างความประทับใจให้กับแขกที่ฉลาดที่สุด

จุดเด่นอีกอย่างของที่พักสุดพิเศษแห่งนี้คือสนามมินิกอล์ฟและบาร์บนชั้นดาดฟ้าที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเพิ่มพื้นที่ที่ไม่มีชื่อเพิ่มเติมอีกกว่า 200 ตร.ม. คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความบันเทิงแก่แขกและจัดงานที่น่าจดจำซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์

ยามค่ำคืน The Sky Residences มีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง สนามมินิกอล์ฟและบาร์บนชั้นดาดฟ้าเป็นสถานบันเทิงที่มองเห็นได้จากระยะไกลถึงนาคูลาและจอมเทียน ที่พักสุดพิเศษแห่งนี้เป็นเพนต์เฮาส์สำหรับสถานบันเทิงยามค่ำ คืนที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มด่ำกับพลังอันมีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นของเมือง

เพนต์เฮาส์สุดพิเศษนี้ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงและเป็นที่สุดของการใช้ชีวิตที่หรูหรา อย่าพลาดโอกาสในการเป็นเจ้าของสวรรค์ในย่านที่พิเศษที่สุดแห่งหนึ่งของพัทยา

โปรดติดต่อสมาชิกของทีมที่เป็นประโยชน์ของ Gecko Properties เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายในประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้และบริเวณโดยรอบ - C010727

 

Enquiry Form

ติดต่อเรา

*
*
*
*

ที่ตั้ง