ค้นหา

รายการล่าสุดของเรา

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 4033

Green Field Villa 2

พัทยาตะวันออก

ขาย ₽ 18,302,264

 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 250 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 592 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยากลาง

เช่า ₽ 24,403

 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 52 (ตร.ม.)

Green Field Villa 3

พัทยาตะวันออก

เช่า ₽ 63,448

 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 180 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 384 (ตร.ม.)

พัทยากลาง

เช่า ₽ 36,605

 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 52 (ตร.ม.)

Green Field Villa 3

พัทยาตะวันออก

เช่า ₽ 53,687

 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 120 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 256 (ตร.ม.)

Eakmongkol 4

พัทยาตะวันออก

ขาย ₽ 5,368,664 เช่า ₽ 24,403

 • 2 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 56 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 122 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

ขาย ₽ 16,838,082

 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 190 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 360 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

Nordic Park Hill

พระตำหนัก

เช่า ₽ 48,806

 • 2 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 95 (ตร.ม.)

พัทยาตะวันออก

ขาย ₽ 61,007,545 เช่า ₽ 158,620

 • 5 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 700 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 1960 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

เซตัน พาร์ค

พัทยาตะวันออก

เช่า ₽ 61,008

 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 140 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 300 (ตร.ม.)

เซตัน พาร์ค

พัทยาตะวันออก

เช่า ₽ 61,008

 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 140 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 300 (ตร.ม.)

พัทยาตะวันออก

ขาย ₽ 109,813,581

 • 9 ห้องนอน
 • 10 ห้องน้ำ
 • ขนาดพื้นที่ 700 (ตร.ม.)
 • ขนาดที่ดิน 5576 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์