ที่ดิน

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 152

พัทยาตะวันออก

ขาย AU$ 26,750

 • ขนาดที่ดิน 200 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

นาจอมเทียน

 • ขนาดที่ดิน 904 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

บางเสร่

ขาย AU$ 49,385

 • ขนาดที่ดิน 412 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

นาจอมเทียน

 • ขนาดที่ดิน 1416 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

 • ขนาดที่ดิน 320 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

 • ขนาดที่ดิน 944 (ตร.ม.)
 • บริษัท กรรมสิทธิ์

ห้วยใหญ่

 • ขนาดที่ดิน 520 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์

พัทยาตะวันออก

 • ขนาดที่ดิน 476 (ตร.ม.)
 • ไทย กรรมสิทธิ์