ค้นหา
รูปภาพ Celestial Villa Pattaya
รูปภาพ Celestial Villa Pattaya
รูปภาพ Celestial Villa Pattaya

Celestial Villa Pattayaพัทยาตะวันออก

Development Code: DH010027
ชื่อโครงการ: Celestial Villa Pattaya

Introducing Celestial, a luxurious and modern one-story Pool Villa located at a prime address in the heart of the city. Situated on a spacious 3-rai plot of land, this development offers an exquisite living experience.

The villa boasts a starting land area of 73 square wah, with a total usable area of 207.51 square meters. Its contemporary design features a single level, comprising three bedrooms, four bathrooms, and ample parking space for two vehicles.

To enhance your living experience, we are pleased to offer an array of complimentary features, including wallpapers, built-in furniture, floating furniture, a remote control gate, curtains, a Thai Kitchen, pumps and underground water tanks, and a European kitchen complete with a stove, hood, and sink. Additionally, the villa comes with a beautifully landscaped garden and air conditioning throughout the entire house.

Rest assured, your safety is our priority. The villa is equipped with a comprehensive 24-hour security system, ensuring peace of mind for you and your loved ones.

Experience the epitome of modern living with Celestial—a meticulously designed home that combines functionality and luxury.

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง

  • ใกล้ตัวเมือง
  • ใกล้กับสนามกอล์ฟ
  • ใกล้โรงพยาบาลนานาชาติ
  • ใกล้โรงเรียนนานาชาติ
  • ใกล้ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร
  • ใกล้ สวนสาธารณะ
  • ใกล้ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21
  • ใกล้ ตลาด
  • ชานเมือง

Inquiry Form

ติดต่อเรา

*
*
*
*

ที่ตั้ง

รายชื่อในโครงการ