• พัทยากลาง
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 65.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยากลาง
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 51.05 ตร.ม.
 • ต่างชาติเป็น
 • พัทยากลาง
 • 2 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 156.00 ตร.ม.
 • ต่างชาติเป็น
 • พัทยากลาง
 • 2 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 78.62 ตร.ม.
 • ต่างชาติเป็น
 • พัทยากลาง
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 44.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยากลาง
 • 4,900,000 บาท
 • 23,000 บาท
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 86.00 ตร.ม.
 • ต่างชาติเป็น
 • พัทยากลาง
 • 16,000 บาท
 • สตูดิโอ
 • 1 ห้องน้ำ
 • 35.00 ตร.ม.
 • พัทยากลาง
 • 7,400,000 บาท
 • 35,000 บาท
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 100.00 ตร.ม.
 • บริษัทเป็น
 • พัทยากลาง
 • 25,000 บาท
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 58.00 ตร.ม.
 • พัทยากลาง
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 118.50 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น