อสังหาริมทรัพย์

 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 170.00 ตร.ม.
 • 296.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 170.00 ตร.ม.
 • 148.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 170.00 ตร.ม.
 • 148.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยากลาง
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 65.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยากลาง
 • 4,526,144 บาท
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 51.05 ตร.ม.
 • ต่างชาติเป็น
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 170.00 ตร.ม.
 • 148.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยาตะวันออก
 • 70,000 บาท
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 260.00 ตร.ม.
 • 492.00 ตร.ม.
 • บางเสร่
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 200.00 ตร.ม.
 • 800.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 160.00 ตร.ม.
 • 324.00 ตร.ม.
 • บริษัทเป็น
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180.00 ตร.ม.
 • 500.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น